Kulturminne

Telemarkslunden gravfelt

Ligger langs Borgleden

Foto: VikenFotoMedia

Telemarkslunden er en vernet bøkelund i nærheten av Ekeby, med mange graver fra jernalderen.

Telemarkslunden er et vernet naturreservat bestående av gamle eiketrær og bøkeskog.

På våren er skogbunnen dekket med et teppe av hvitveis, og et yrende fugleliv fyller luften med sang. Det er tydelig at også de forhistoriske menneskene verdsatte Telemarkslunden.

Her ligger det nemlig 10 gravhauger og en steinring fra jernalderen. Steinringen består av 15 reiste steiner. Her finnes det både informasjonsskilt og en benk hvor du kan ta en pust i bakken, og nyte utsikten mot Oslofjorden.