Kulturminne

Tautra klosterruin

Ligger langs St. Olavsleden
På øya Tautra ligger restene av et Cistercienserkloster antatt grunnlagt i år 1207 av munker fra Lysekloster ved Bergen. Det var i drift frem til reformasjonen i 1537.

Web

https://www.visitfrosta.no/tautra-klosterruiner/

Cisterciensernes ordensregler krevde at dagen skulle deles i tre, arbeid, gudsdyrking og hvile, som ble avbrutt av messer og tidebønner. Livet i klosteret var preget av dette. Denne ordenens munker var kjent som dyktige jordbrukere og hagedyrkere, noe som floraen på Tautra ennå viser spor av

I dag er ruinene forholdsvis godt bevarte, og er et yndet turistmål for turister fra hele verden. Ruinene er tilgjengelig for publikum døgnet rundt hele året gjennom.