Kulturminne

Tännforsen

Ligger langs St. Olavsleden
Sveriges største foss.

Web

https://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4nnforsen

Fossen har en total fallhøyde på 38 meter, herav et loddrett fall på 32 meter. Den er 60 meter bred. Stedet er tilrettelagt med stier og utkikkspunkter.