Kulturminne

Svorkmo smeltehytte

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Tre smelteovner og to kirker.

Avstand

Ved leden

Åpen

Alltid

Der pilegrimsleden krysser elva Svorka ligger malmplassen. Hit kom det kobbermalm fra Løkken kobberverk. Tre smeltehytter lå her i tiden fra 1657 til 1844 og den ferdige malmen ble transportert til Trondheim av lokale bønder – om vinteren med slede og om sommeren med kløv. Gården Svorkmo ble gjort til verksgård og sammen med gården nordre Skjølberg ble de to gårdene sentrum for bergverksdriften på Løkken. Skogene rundt hele området ble nyttet til kullbrenning og setteved. Setteveden ble brukt til å fyre opp fjellet slik at malmen kunne brytes. Kullet ble brukt i smeltehyttene.

For å få lov til å starte gruvevirksomheten, få privilegiebrev som det het, måtte verkseierne bygge kirke. Løkken kobberverks kirke ble bygget på Sckankebakken, som ligger nær der pilegrimsleden kom ned til elva. I 1816 kom en stor flom overraskende på menigheten og kirkegården raste ut midt under pinsegudstjenesten 3. juni. Året etter ble det reist en ny kirke, den ble reist på Smedhaugen. Den lå om lag en kilometer nord for den gamle og var i bruk til 1866.

Verket var også pålagt å holde skole for verkets barn, og her på Svorkmo ble det bygget egen skole til barna, en av de første fastskolene i landet. Men da verket ble lagt ned i 1844 ble skolen også lagt ned og barna ble henvist til omgangsskole.

I dag er det lite igjen av anlegget, men noe står igjen, her er det informasjonsskilt og sitteplasser, et passende sted for en rast før veien går videre mot Trondheim.