Kulturminne

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Ligger langs Gudbrandsdalsleden

Foto: Toralf Neraas

Sverresborg er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.

Adresse

Sverresborg allé 13, 7020 Trondheim

Telefon

+47 73 89 01 00

Museet har mer enn 60 antikvariske bygninger, som viser trøndersk byggeskikk fra bygd til by, fra fjell til fjære, fra samegammer til trepaléer.

Stavkirka fra Haltdalen er fra 1170-tallet, men ellers dateres de fleste husene til 17- og 1800-tallet.

Trøndelag Folkemuseums virksomhet går tilbake til 1909, da en gruppe trondheimsborgere begynte arbeidet med å samle "karakteristiske typer paa ældre tiders bygningskunst". I 1914, året etter den offisielle stiftelsen, ble området rundt ruinene av kong Sverres middelalderborg tatt i bruk som tomt for det nye friluftsmuseet. Området er ca. 300 dekar, men hittil er bare halvparten inngjerdet og tatt i bruk.

Inne på muséet finnes også en kafé.

Bilde av utstillingen: Oppdalstunet

Foto: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum | MIST