Overnatting

Svanøy hovedgård i Kinn kommune

Ligger langs Kystpilegrimsleia

Foto: Visit FjordKysten og Sunnfjord

Svanøy hovedgård kan føre historia si meir enn tusen år tilbake.

Adresse

Biskop Svanes Veg 71, 6914 Svanøybukt

Telefon

+47 90 64 89 62

Svanøy er den sørligste og frodigste øya i Kinn kommune. Her finn ein planta og tre ein vanligvis ikke finn på Vestlandet, for eksempel kristtorn. Svanøy si historie er mangfoldig og går langt tilbake. Her finn ein eit steinkors reist til ære for Olav den heilage og ein offerplass fra vikingtida, då Eirik Blodøks blei fødd på øya. Sjå meir om nøkkelstaden: https://svanoy.no/

I mellomalderen stod det ei trekjyrkje der som vart erstatta av ei ny krosskyrkje av tømmer (riven i 1872) på garden. Den store Olavskrossen som står der det var kyrkjegard i tidleg kristen tid, skal vere reist i samband med Olav den Heilage si kristning av landet. Gjenstandar frå dei gamle kyrkjene er på Svanøy hovedgård.

Hans Nielsen Hauge kjøpte Svanøygodset i 1804 og øya vart ein samlingsstad for haugianarane.

Noverande bygningar vart freda i 1924. På Svanøy hovedgård kan du også overnatte.


Svanøy Hovedgard sett frå lufta. Foto

Foto: Visit FjordKysten og Sunnfjord