Båt

Sundbåten

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
John Wanvik
Sundbåten over elven Gaula er kun tilgjengelig for pilegrimer som overnatter ved Sundet Gård. Sundet Gård hadde bosetning allerede på 1100 tallet og har ferjet folk over elven siden, noe de fremdeles tilbyr pilegrimer i dag.

Bestill overnatting og sundbåt her: