Kulturminne

Store Re

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Store Re

Adresse

2335 Stange

Avstand

Ved leden

Gården var i 1612, og sikkert lenge før det, en av de få gårdene i Stange som var helt eid av bonden selv. Hovedbygningen, i sen-empire-stil, ble bygd i 1850-åra og innviet med et ball for 400 personer!