Kirke

Stiklestad kirke

Stiklestad kirke er bygd på slutten av 1100-tallet, og skal etter sigende stå på det stedet Olav Haraldsson falt under slaget 29. juli 1030.

Åpningstider i 2020

1/7 - 9/8 kl 11-18.

Stiklestad kirke er en romansk langkirke fra 1180 i Verdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Byggverket er i stein og har 520 plasser.

Arkitekten for kirka antas være erkebiskop Øystein Erlendsson. På 1500-tallet ble kirka påbygd. Det er en kirkegård ved siden av.
Ifølge tradisjonen er kirka satt opp på det stedet hvor Olav Digre Haraldsson falt under slaget på Stiklestad. Steinen som han ifølge sagaen ha lent seg mot da Tore Hund ga ham banesåret, Olavssteinen, skal ha blitt bygd inn i alteret.

Kirka er åpen om somrene, men variasjoner vil forekomme i forbindelse med kirkelige handlinger og under Olsokdagene.

Les mer på Kulturminnesøk.

Kirkeskipet ble forlenget mot vest i senmiddelalderen og er uvanlig stort. I 1927-30 gjennomgikk kirken en større restaurering; Utvendig kalkpuss ble hugget av, tårnet ombygget og et nytt våpenhus mot vest ble bygget. Vest- og sørportalen er rikt dekorert med søyler, ornamenter og bladverk.

Ved restaureringen i 1927-30 ble kalkmaleriene på langveggene i skipet fra slutten av 1500-tallet avdekket. På begge sider er det figurscener under vinduene og på sørveggen er det to store våpenskjold mellom vinduene. Brystpanelet er malt av Barach Bogarth i 1688. Koret har et steinhvelv båret av fire hjørnesøyler og dekorert med fresker av Alf Rolfsen i 1927-30. Av middelalderinventar er den rikt dekorerte døpefonten med skål av kleberstein og fot av marmor.

Kilde: Ekroll, Ø. og Stige, M. (2000) Kirker i Norge, bn. 1, Oslo