Kulturminne

Steinvikholm Slott

Ligger langs St. Olavsleden
Foto: Fortidsminneforeningen
Velkommen til vakre Åsenfjorden og Steinvikholm slott, en slottsfestning oppført av norges siste erkebiskop, Olav Engelbrektson i 1532.

Pilegrimer som går St. Olavsledens ytre led, kan på bestilling ta pilegrimsbåten fra Frosta til Steinvikholmen. https://pilegrimsleden.no/inte...

Slottet var både et forsvarsverk og fast bosted for erkebiskopen, og det fungerte som den katolske kirkens siste skanse i Norge før erkebiskopen ble tvunget i landflyktighet ved reformasjonen 1537.

Ruinen som står der i dag er en rekonstruksjon utført av fortidsminneforeningen.

Slottet slik det står i dag
Foto: Fortidsminneforeningen

I dag er slottet en et kjent turistmål, og det ble i mange år arrangert utendørsopera om Olav Engelbrektsson der. Øya er også et yndet mål for badegjester, og du kan fiske fra brygga. Om sommeren pleier det også å være åpen kiosk og de siste årene har det i juli vært arrangert sommeraktiviteter for store og små.

Mer informasjon:
https://fortidsminneforeningen...

Sommerarrangement på Steinvikholmen
Foto: Fortidsminneforeningen
Fra arrangementet "Natt på Slottet"
Foto: Fortidsminneforeningen