Kulturminne

Steinbru på Bergenske kongevei

Tørrmurt steinbru i daglig bruk der bygdeveien krysser bekken mellom Falangstjernene. Bygget 1834, restaurert 2010. Pilegrimsleden krysser over brua, og det er en idyllisk og mye brukt rasteplass ved bekken.

Falang bru er en steinhvelvbru fra 1834, som ble restaurert våren 2010. Brua ligger mellom Falangtjernene langs Den bergenske hovedveg,den gamle hovedvegen mellom Oslo og Trondheim. Den anvendte byggeteknikken, tørrmurt steinhvelv, var vanlig fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til 1930-tallet.

se. http://gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Kulturkontoret-for-Lunner-og-Gran/Kulturminner-og-kulturmiljoer1/Kulturminner/Falang-bru/

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.