Nøkkelsteder

Stavanger Domkirke

Ligger langs Kystpilegrimsleia
Stavanger domkirke

Stavanger bispedømme ble oppretta omkring 1125. Bygginga av domkirka kan ha starta noen år tidligere, og da den sto klar ble den sete for biskopen av Stavanger. Slik var det fram til reformasjonen i 1537, da Stavanger bispedømme i en overgangsperiode på et par år ble styrt fra Bjørgvin. I 1539 ble det innsatt en superintendent i Stavanger, slik at bispedømmet igjen var selvstendig. Det ble så flytta til Kristiansand i 1682. Der var det helt til 1925, da bispedømmet ble delt i Stavanger og Agder bispedømme. Kirka i Stavanger ble dermed igjen domkirke.

Det er usikkert om det allerede sto ei kirke på stedet da bygginga starta på 1100-tallet. Funn av eldre brannlag fra 800- og 900-tallet og skjeletter fra 1000-tallet kan tyde på ei eldre kirke har stått på samme sted eller rett i nærheten.

Som nevnt er det usikkert når bygginga begynte. Det er mulig at den første biskopen, Reinald av Stavanger, kom fra England allerede omkring 1112, og at bygginga starta omtrent på den tida. Vi vet sikkert at han var der omkring 1125, og i 1135 ble han hengt av Harald Gille. Det er også at byggings starta allerede rundt 1100, under Magnus Berrføtt. Det er da ikke sikkert at det var planer om ei domkirke. Fredrik Macody Lund har påpekt at domkirka i Stavanger er den eneste av de fem norske middelalderkatedralene som har mer karakter av ei soknekirke enn ei domkirke. En mulighet er at den var tenkt som fylkeskirke fra starten av, og at opprettelsen av bispedømmet grep inn i de planene

Domkirken er for tiden under restaurering og stenges for tre år, fram til 2023.

Nøkkelsted under periode med restaurering er St. Petri kirke, Nytorget 2, 4013 Stavanger.