Kulturminne

Stange Urskog

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Stange urskog

Adresse

2123 Bruvoll, Romssetra

Avstand

Ved leden

Dette området ved Romsetra i Stange Almenning (3,5 daa) er omtalt som Stanges urskog og beskrevet som det nest eldste naturreservatet i Hedmark. Her foretok Stange Allmenning i 1923 en av de første fredningene av skog i Norge. Da var enkelte trær cirka 200 år, som er en høy alder for gran. Flere av kjempegranene har nå falt over ende, men trær på over en meter i diameter står fortsatt.

Området er merket fra leden.