Kulturminne

Stange prestegård

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Bente Fekene
Stange prestegård

Adresse

Vestbygdvegen 4, 2335 Stange

Avstand

Ved leden

Dette var en av bygdas største gårder. Over 50 gårder og gårdparter tilhørte dessuten ”Stange prestebord” på 1600-tallet. På 1800-tallet hadde prestegården hele 28 husmannsplasser, de fleste i prestegårdskogen Prestmarka.

Harriet Backer, en av Norges viktigste kvinnelige malere, bodde på prestegården i flere somre, hos sogneprest Kielland (forfatterens bror). Hun malte bl.a. det kjente ”Altergang i Stange kirke” i 19013. Som modeller brukte hun de gamle på Fokhol aldershjem. De fikk 10 øre timen for å stå modell, men syntes dette var for lite og satte i gang Stanges første kjente streik.