Kirke

Stange kirke - viet til Olav den hellige

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Stange kirke i Stange Vestbygd

Stangir var det gamle navnet på gården som kirken ble bygd på, og den ga navn til sognet. Sognet var i høy-middelalderen nokså lite, for det var 3 sognekirker til bare et par km herfra. Men de andre kirkene ble lagt øde etter Svartedauen, og Stange kirke ble den eneste i bygda, sammen med annekskirken på Ottestad. Ved middelalderens slutt ble derfor hele den sentrale bygda hetene Stange, og seinere gikk navnet over på kommunen, som fortsatt ble Stange etter sammenslutningen med Romedal i 1964.

I Håkon Håkonssons saga fortelles det at det ble ringt med klokkene i Stange kirke da opprørsflokken Ribbungene angrep bygda i 1225. Rester av murene til en eldre steinkirke er da også funnet under den nåværende, som antagelig ble påbegynt ca. 1250.

I 1620 brant Stange kirke etter lynnedslag, og taket og alt middelalder-inventaret ble ødelagt. Kirken ble gjenoppbygd like etter, nå også med tårn. I 1703 ble det bygd på et sideskip mot nord å gi plass til den økende menigheten, og det ble slått større vinduer i sørveggen for å gi mer lys, så man for eksempel kunne lese salmeboka. I murene kan man se overganger mellom byggeperiodene, spor etter gamle vinduer og dører m.v.

Kirkens interiør er altså fra 1600-tallet (barokk) eller nyere: Prekestolen, stort baptisteri (dåps-avlukke oppe på veggen), innelukkede galleribenker, og ikke minst den vakre og innholdsrike altertavlen. Dennes hovedmotiv er korsfestelsen oppstandelsen og Kristus ved Guds høyre hånd. Figurer av alle apostlene omkranser det sentrale budskapet. Pilegrimsapostelen, Jakob den eldre, er avbildet lengst til høyre, med sin vandringsstav. Han er også blant figurene på baldakinen over prekestolen.

Stange kirke har åpent under sommeren fra 3. juli til 28. juli, kl 11:00 - 15:00.

Åpningstider og kontaktinformasjon for Stange kirke

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.