Kirke

Stange kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Laila Haugen Trøen
Stange kirke i Stange Vestbygd

Stangir var det gamle navnet på gården som kirken ble bygd på, og som ga navn til sognet. Sognet var i høy-middelalderen nokså lite, for det var tre sognekirker til, kun et par kilometer herfra. De andre kirkene ble lagt øde etter Svartedauen, og Stange kirke ble den eneste i bygda, sammen med annekskirken på Ottestad. Ved middelalderens slutt ble derfor bygda kalt Stange, og senere også kommunen, som fortsatt heter Stange etter sammenslutningen med Romedal i 1964.

I Håkon Håkonssons saga fortelles det at det ble ringt med klokkene i Stange kirke da opprørsflokken Ribbungene angrep bygda i 1225. Rester av murene til en eldre steinkirke er da også funnet under den nåværende, som antagelig ble påbegynt ca. 1250.

I 1620 brant Stange kirke, og taket og middelalder-inventaret ble ødelagt. Kirken ble gjenoppbygd like etter, nå også med tårn. I 1703 ble det bygd på et sideskip mot nord å gi plass til den økende menigheten, og det ble slått større vinduer i sørveggen for å gi mer lys, så man for eksempel kunne lese salmeboka. I murene kan man se overganger mellom byggeperiodene, spor etter gamle vinduer og dører m.v.

Kirkens interiør er fra 1600-tallet (barokk) eller nyere. Prekestolen, stort baptisteri (dåpsavlukke oppe på veggen), innelukkede galleribenker, og ikke minst den vakre og innholdsrike altertavlen. Dennes hovedmotiv er korsfestelsen, oppstandelsen og Kristus ved Guds høyre hånd. Figurer av apostlene omkranser det sentrale budskapet. Pilegrimsapostelen, Jakob den eldre, er avbildet med sin vandringsstav. Han er også blant figurene på baldakinen over prekestolen.

Stange kirke holder stengt sommersesongen 2021, pga. korona-situasjonen. For kontaktinformasjon, klikk her.