Kulturminne

St. Nikolas kirkeruin

Ligger langs Borgleden
St. Nikolas kirkeruin.

Adresse

Gamlebygata 8, 1721 Sarpsborg

Telefon

+47 69 11 56 50

Pris

100 kr (voksne) / 50 kr (under 18 år og student)
Familie (2 voksne med egne barn): kr 250
Årskort, vennekort, ansattkort etc.: gratis
Ledsager (ved fremvisning av ledsagerbevis): gratis

Åpningstider

Se hjemmeside

Helgenkongen Olav den hellige grunnla Borg ved Sarpsfossen i 1016.

På vestsiden av fossen ligger et stort område med fredet middelaldergrunn, hvor du finner restene av ringvollen som kongen sørget for å bygge rundt byen, samt ruinen etter St. Nikolas kirken. Ruinen har blitt stående igjen som selve symbolet på at Sarpsborg er en av landets eldste byer.

Selv satte aldri Olav Haraldson sine føtter i St. Nikolaskirken. Den ble sannsynligvis påbegynt nærmere 100 år etter at byen var grunnlagt, og 85 år etter at kongen hadde fallt under slaget på Stiklestad i 1030. Trolig var det kong Øystein I Magnusson som sørget for oppføringen.

Kirken, som var en av tre kirker i middelalderbyen Borg, ble reist på en tomt 50 meter utenfor Borgvollen Der ble den stående i rundt 450 år, inntil svenskene, brant Sarpsborg under den nordiske sjuårskrigen i 1567.

i 1916 ble både ruinen og byvollen brakt frem i lyset igjen, og ved Olsok dette året åpnet ruinparken. Ruinparken som ble anlagt av riksantikvar Harry Fett i samarbeid med Fortidsminneforeningens formann, arkitekt Magnus Poulsson, og det ble den førtse parken av dette slaget her til lands.


Fram til den arkeologiske undersøkelsen i 1916, var kirekeruinen dekket av en stor, flat haug. På toppen av denne lå det en liten arbeiderstue, der det bodde en famile om gikk under navnet "Kjerka". Blandt lokale folk var det tradisjon at haugen skjulte en kirkeruin. De som bodde i stua skal forøvrig ha påstått at de hadde hørt underjordisk banking!

Under utgravninger i ruinen i 2006 dukket det opp enda flere skjelettrester, hvor de eldste ble datert mellom 980 og 1016 e.Kr. og dermed hundre år eldre enn stenkirken.
Spørmålet man da kan stille seg: Ble St. Nikolas kirke ble reist på tomten til en enda eldre trekirke eller om den ble oppført over en gravplass fra vikingetiden?


Kirken var en romansk steinkirke med rektangulært skip med vesttårn og kor med apsis (halvrund avslutning).