Kulturminne

Spitalen i Stange almenning

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Spitalen

Spitalen har opprinnelse som setergrend for garder i Stange. I 1648 ble det utstedt brev fra fogden om at en finne fikk Kongens tillatelse til å dyrke opp et stykke skog liggende inntil Oslo Hospitals seter. Vi vet også at Oslo Hospital eide flere garder i Stange etter Svartedauen og framover på 1600-tallet. Ferdsel langs Mjøsa fra Minnesund og nordover mot Espa var regnet som umulig på grunn av bratte fjellskrenter langs Mjøsa. Derfor må ferdselsårene hatt gått innpå åsen der det var lettere å gå. Pilegrimsleden ble lagt gjennom Spitalen, og Korsvika ved Granerudsjøen kan knyttes til den ferdselsåra.