Kirke

Søsterkirkene på Gran

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
På Granavollen ligger to middelalderkirker side om side, kjent som Søsterkirkene.

Telefon

+47 613 35 205

Telefon

+47 613 35 205

Åpent

Mandag - søndag, 10.00 - 16.00 (mid juni - mid august)

Avstand

Ved leden

De to søsterkirkene, Mariakirken og Nikolaikirken, er bygd tett ved siden av hverandre. I vår tid virker dette spesielt, men tidligere var ikke dette et helt uvanlig syn. Begge kirkene ble bygd på 1100 tallet i romansk stil og senere utvidet i gotisk stil. Kompakte steinvegger har gitt ly for pilegrimer og dannet rammen om festgudstjenester for konger og biskoper. Hit har folk vandret gjennom århundrer. Her har pilegrimer funnet hvile på ferden til Nidaros. Her har det også vært en skysstasjon som i sin tid hadde plikt til å stille flere hundre hester.

Den eldste kirken, Mariakirken, er viet til jomfru Maria, Jesu mor. Kirken ble oppført ca. 1150 og ble trolig benyttet som sognekirke i middelalderen. Kirken har en enkel arkitektur i grovhoggen stein. Ved restaurering i 1990 ble det satt inn et glassmaleri i østvinduet. Vinduet er tredelt og har Maria-motiv i blått. Med sitt barokkorgel, blir kirken i dag mest brukt til konserter og andre kulturelle arrangementer.

Nordre kirke, Nikolaikirken, er viet til St. Nicolaus, skytshelgen for de veifarende. Nikolaikirken ble oppført ca 1200 og ble trolig benyttet som fylkeskirke i middelalderen. Det er en romansk steinkirke bygget som en basilika, en liten katedral, med midtskip og to sideskip. Nå er det denne som er soknekirken.

Om sommeren er begge kirkene åpne på dagtid for pilegrimer og andre tilreisende. Det er omvisning i kirkene ukedager kl. 1400. Omvisningen koster 100 kr.

Sommer: Tirsdag er det morgenbønn kl. 09.00, onsdager er det middagsbønn kl. 12.00, torsdager kveldsmesse kl.18.00 og søndager morgenmesse kl. 09.00. Hver søndag i sommersesongen er det konserter i Mariakirken. Billetter ved inngangen. Gudstjenesteliste finnes på www.gran.kirken.no

Steintårnet hvor kirkeklokkene i dag henger er også en middelalderbygning. Klokkertårnet står i sørøstre hjørne av kirkegården og var opprinnelig et hjørnekastell (mindre, frittstående, festning eller borg) i en ringmur som omga begge kirkene.

Foto: De to Søsterkirkene, Nikolaikirken til høyre, og Klokketårnet. John Erling Blad / Wikimedia Commons