Kirke

Sør-Fron kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
"Gudbrandsdalsdomen" er Gudbrandsdalens største kirke og en av de flotteste 1700-tallskirkene i Norge

Telefon

+47 48 16 96 39

Avstand fra leden

Ved leden

Åpen

24.6-18.8 12-17 ellers etter avtale

Den åttekantede kirken stod ferdig i 1792. Kirken ble bygget som hovedkirke i Fron prestegjeld og rommer 750 personer. Den spesielle kirken er bygget i louis seize-stilen, som oppsto i Frankrike like etter 1750 og kom til Norge noen tiår etter. Kirken har sentraltårn, knekket tak og hjørnestilte pilastre. Utvendig er kirken hvitkalket med blå pilastre og grønt tårn.

Kirkegården er innhegnet med gråsteinsmur som går inn til kirken på hver side av hovedinngangen, slik at det dannes en monumental kirkebakke. På kirkegården er det bevart en rekke gravminner av kleberstein. I Fron var det utstrakt bruk av klebergravminner i perioden 1800 til omkring 1870, med flotte detaljer og dekor, og ofte med tilhørende salmevers og bibelsitater.

Prestegården som du passerer på høyre side av pilegrimsleden på vei videre nordover er første gang omtalt i 1360 under navnet Svahelle. Stedet var dermed et viktig kirkested alt i middelalderen.

Foto: Wikimedia Commons