Kirke

Søndre Enningdalen kirke

Ligger langs Borgleden

Foto: VikenFotoVideo

Den lille kirken ved Norges begynnelse.

Adresse

Enningdalsveien 880, 1765 Halden

Enningdalen 2.5 mil sør for Halden, er det eneste dalføret i landet som grenser til Sverige på tre sider. Her ligger en liten, vakker trekirke. Her starter Norge.

Søndre Enningdalen kirke er laftet langkirke i hvitmalt tre som stod ferdig i 1956.
Men visste du at dette er den tredje kirken som som har stått på stedet?

I middelalderen lå det en stavkirke på stedet, og i 1686 ble reist en kirke i laftet tømmer. Denne ble revet i 1795, og frem til 1956 lå det ingen kirke på stedet.

Selv om stavkirken ble revet på slutten 1600-tallet finnes det ennå spor fra den. Et krusifiks ble gjenfunnet på 1960-tallet og den gamle altersteinen ligger fortsatt på kirkegården. Det er en stor flat stein, med hull i midten, som kalles "relikviegjemme". Den ble brukt til å oppbevare en gjenstand knyttet til en hellig person, f.eks. en flis fra Jesu kors eller en lokk av Olav den Helliges hår.