Kirke

Skjeberg kirke

Ligger langs Borgleden

Foto: VikenFotoVideo

På tronen mellom raet og kilen.

Skjeberg kirke fremstår som en av våre aller ypperste middelalderkirker og en av de største på Østlandet. den ble bygd på 1100-tallet da var kristendommen fortsatt relativt ny i Norge.

Skjeberg kirke er en bygning med mange kulturhistoriske høydepunkt.

Døpefonten, som er en av landets rikest dekorerte, kommer fra første halvdel av 1100-tallet, lagd i mørk kleberstein og viser Kristus med apostel- og helgenskikkelser.

Alterbordplaten fra det opprinnelige bygget står i dag festet til korets nordvegg. Den ble kastet ut under restaureringen i 1650, ble oppdaget som trappehelle foran sakristiet av biskop Bang, og er nå reddet for ettertiden.

Her kan man også se runeinnskrifter murt inn i yttermuren!

Kirken har, som de eneste i Øsfold, to frittstående gravkapell, "Werenskiold - Huitfeldts gravkapell" og "Det Holterske gravkapell". Sistenevnte er egentlig ikke et gravkapell, men et overbygg over marmormonumentet for generalkrigskommisær Peder Holter.