Kirke

Skaun Kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden

Foto: kirken.no

Skaun kirke er en vakker steinkirke fra omkring 1180. Den ligger fint til på Venn omkranset av gule kornåkrer og ikke langt fra kirkeruinene på Husaby.

Nettadresse

www.skaun.kirken.no

Telefon

+47 72 86 31 51

Postadresse

Skaun kirkekontor, Rådhusveien 10, 7358 Børsa

Avstand

Ved leden

Åpen

Overnattende ved Skaun menighetshus tilbys gratis omvisning i kirka

Skaun kirke 800 år ble feiret i 1982. Kirka sto ferdig en gang tidlig på 1180-tallet og var fra begynnelsen en sognekirke, antakelig viet til St. Olav. I middelalderen ble kirka kalt Vinjar kirkju.

Det er antakelig steinhuggerne som arbeidet med oktogonen i Nidarosdomen som også bygget Skaun kirke. Det at vi finner de samme steinhuggermerkene begge steder, tyder på dette. Det er ikke utenkelig at erkebiskop Eystein (1120-1188) sto som en kraft bak byggingen av Skaun kirke. Han var en stor kirkebygger og han var fra Rotvoll gård i Børsa, nabobygda nede ved fjorden. Det er han som regnes som forfatteren av boka Passio Olavi – fortellingene om alle undergjerningene som skjedde ved Olavs grav i Nidaros.

Det mest særegne ved Skaun kirke finner vi inne i kirkerommet. Foran på alterbordet er det et bilde eller rettere en serie med bilder. Det er Maria som er avbildet. Slike billedframstillinger foran alterbordet kaller vi alterfrontale eller antemensale og dette er langet en gang på 1200-tallet. I midten ser vi Maria som himmeldronning med Jesus på fanget. I bildet øverst til venstre møter Maria engelen Gabriel, det er bebudelsen. Ved siden av i samme bilde ser vi møtet mellom Maria og Elisabeth, mor til døperen Johannes. Øverst til høyre er fra stallen, fra Jesu fødsel, Maria dier det nyfødte barnet og en kvinne kommer med barselgrøt. Nede til venstre, nesten utvisket, der ser vi hyrdene som får høre om barnet som er født like i nærheten. Det siste bildet er fra tempelet i Jerusalem åtte dager etter fødselen og møtet med Simeon. Her har vi hele juleevangeliet i bilder. Vi har 31 slike antemensaler bevart i Norge, men bare noen få av dem har Maria som motiv.

Maria-antemensale fra 1200-tallet.
Foto: Hans-Jacob Dahl