Kulturminne

Skaun bygdemuseum

Ligger langs Gudbrandsdalsleden

Foto: Nasjonalt Pilegrimssenter

Opplev lokal middelalderhistorie på Skaun bygdemuseum

Skaun bygdamuseum består av tre deler, gården Skreddarhaugen, en museumsutstilling på Venn og Råbygda skole frå 1878.

Skreddarhaugen ligger øst for Husaby. På museumsområdet finnes en stue fra ca 1750, en låve frå 1600-talet, to bur og pumphus. Bygningene inneholder interessante gjenstander frå hverdagsstrev og høytid – slik man kan tenke seg det var på ein liten gård i Skaun frem mot 1900-talet.

I kjelleren i Flerbrukshuset på Venn, like ved Skaun kirke, har museet en lokalhistorisk utstilling som gjennom plansjer, foto og gjenstander, viser sentrale sider av historien i bygdene i Skaun.

Råbygda skole er frå 1878, og ligger på Melby, ca. 5 km sørvest for Venn. Bygningen har ett klasserom, og i tillegg en liten lærerbustad. Her kan mad drømme seg tilbake til "en skoledag i gamle dager".