Kirke

Singsås Kirke

Ligger langs Østerdalsleden

Foto: Torild Granhaug

Singsås kirke ligger i Singsås sokn i Midtre Gauldal kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1884.

les mer på Kirkesok.no