Kulturminne

Såstad

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Bente Fekene
Såstad

Adresse

2335 Stange

Avstand

Ved leden

Såstad var en gård i middelalderen, og tunet var der Såstad Søndre nå er. Like ved gården lå det en sognekirke, bygd av stein. Sverres Saga forteller at lendmannen Halvard på Såstad holdt gjestebud for 300 mann under innvielsen av kirken (1177). Da kom Sverre med sine birkebeinere over Mjøsa og overrumplet dem (lendmannen og hans folk støttet kong Magnus Erlingsson). Det kom til kamp nordvest for gården, noen av Halvards folk falt og han selv måtte flykte. Såstad ble seinere gitt til en av Sverres menn, i likhet med andre gårder i omegnen.

På Såstad ble det i 1744 åpnet en gravhaug på den kjente biskop Erik Pontoppidans anmodning (en av de første arkeologiske utgravningene i Norge). Det ble funnet 2 sverd, 2 spydspisser (en med sølvbelegg), skjoldbule, spore og bissel, alt fra yngre jernalder (400-1000).

Hulda Garborg, norsk forfatter, ble født på Såstad i 1862 og bodde seinere på Hamar til hun var 13 år. Flere av hennes Hedemarksromaner har motiv fra Stange og Såstad (som hun kaller ”Kjølstad gård”).

”Gråterhaugen”
Sagnet forteller at kvinnene sto og gråt under kampen ved Såstad. Ifølge et annet sagn er den 15 alen lange kjempen Hemli, som falt i kampen, begravd 15 alen under jorda litt lengre nord, sammen med et 15 alen langt gullkjede. (15 middelalder-alen er 7,5 meter!).