Kulturminne

Sarpsborg kirke

Ligger langs Borgleden
I Olav den helliges tegn.

Adresse

Glengsgata 33, 1706 Sarpsborg

Den første kirken av Wilhelm von Hanno (oppført i 1854-1859) brant allerede i 1861, og den kjente arkitekten Christian Heinrich Grosch ble tilkalt for å lede gjenreisningen. Kirken som sto ferdig i 1863, ble delvis reist på de gamle murene, og ble seende tilsvarende lik som før brannen, og karakteriseres i dag som en nygotisk basilika.


En gjennomgående symbolbruk i kirken rette seg mot byens grunnlegger, Olav den Hellige. Med sin øks og krone er han avbildet i glassmaleriet mellom våpenhuset og og skipet. Små Olavsskulpturer finnes i toppen av de store lysekronene, og i bunnen av dåpsfatet og på dåpskannen er Olavsmerket met et kors som flankeres av to økser inngravert. Den ene av de to kirkeklokkene fra 1863 bærer innskriften: "Udover Olafs stad jeg sender min alvorssrøst til stor og smaa om Herrens helligdom at minde, hvor fred og trøst dog er at faa. Med ydmygt hjerte iil da hen til Jesus Christ din sjelevenn"


Kirken inneholder flotte glassmalerier av Karl Kristiansen, Rolf Klemetsrud og Victor Sparre.
Det eneste som ble reddet ut av den brennende kirken i 1861, er prekestolen er tegnet av arkitekt Grosch, og døpefonten i sandstein og kan sees i kirken den dag i dag.

Opprinnelig ble det opprinnelig anlagt kirkegård i hele kvartalet rundt kirken, men i dag er det kun to gravstøtter som står igjen.

I dag ligger Kirkeparken, i all sin blomsterprakt her, o det er plantet 8000 stauder og 52 000 løker.
Her vil du oppleve farger, dufter og et yrende insektliv.


Sarpsborg kirke er en rød teglsteinskirke, med svart skifertak og i 2019 var de den andre kirken i Norge til å erstatte taket med solcellepaneler.