Kulturminne

Saksvikkorsen

Foto: Toralf Neraas

Saksvikkorsen har etter all sannsynlighet fått navnet sitt etter at det stod et kors her i Middelalderen. Både Romboleden og St. Olavsleden går forbi her i dag.

Lokale krefter har de siste årene arbeidet med stedet, og i dag står det et 2-3 meter høyt trekors omtrent der vi mener korset må ha stått før. Det er også flere benker der og et klokketårn. Det er et fint sted med utsikt mot fjorden og retning Trondheim. Her ser pilegrimene byen for første gang.

Korset er reist 100 m inn i skogen, ved siden av en gammel gravhaug fra Middelalderen. Pilegrimsleden går forbi, men en må selv ta av de 100 meterne inn i skogen.

En postboks

Foto: Toralf Neraas