Kulturminne

Sakslund

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Jensens (2007)
Sakslund

Adresse

Vestbygdvegen 254
2312 Ottestad

Avstand

Nær leden

Sakslund het opprinnelig Lund, men fikk sitt nåværende navn cirka 1300, etter en eier som het Saxe. Hans sønn, adelsmannen Ogmund Saxason bodde også her. Han var lagmann, øverste dommer, på Opplandene og døde antagelig under svartedauen.

Fra 1614 ble Sakslund privilegert adelig setegård og tilhørte i mange generasjoner adelsætten Bjelke. Det var Hans Bjelke som i 1652 ga altertavlen til Stange kirke. Her var hovedsetet for et gods som blant annet omfattet 11 andre gårder i Stange. Men Bjelke-ætten levde over evne, ved omtrent 1700 hadde de over 12.000 riksdaler i gjeld og måtte etter hvert pantsette og selge det meste av godset.