Kirke

Rygge kirke

Ligger langs Borgleden
Rygge kirke er en av de største og best bevarte av Østfolds middelalderkirker. Antagelig har også middelalderens pilegrimer stoppet ved Rygge kirke på vei mot Nidaros.

Nett

https://kirken.no/rygge

E-post

rygge.kirkekontor@rygge.kommune.no

Telefon

+47 69 26 44 81

Adresse

Kirkeveien 280, 1580 Rygge

Åpent

Etter avtale og ved gudstjenester

Avstand

ved leden

Rygge kirke ble bygd i andre halvdel av 1100-tallet. Det er den eneste kirken i Østfold som er bygget med kvaderstein, altså fint tilhugde firkantete steiner. Byggeteknikken fungerer også som dekor, i og med at kvadersteinen er murt med vekslende farger. Kirken har ikke vesttårn, men studier av murverket viser at et slikt tårn var tiltenkt. Mye av middelalderens inventar er bevart, så inne i kirken kan du se både krusifiks fra 1100- og 1200-tallet og et kalkmaleri fra 1300-tallet. Barn blir i dag døpt i den samme døpefonten som barn i middelalderen!

Foto: Riksantikvaren/May Britt Håbjørg

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.