Kirke

Rygge kirke

Ligger langs Borgleden

©VikenFotoVideo

Med sten fra Tønsberg og impulser fra korsfarerne

Adresse

Kirkeveien 280, 1580 Rygge

Rygge kirke er en av de største og best bevarte av Østfolds middelalderkirker. Antagelig har også middelalderens pilegrimer stoppet ved Rygge kirke på vei mot Nidaros.

Med sine rødlige stenvegger og rike utsmykninger framstår kirken som et helt spesielt monument.
Kirken er en av de største og en av de mest utsmykkede kirken på østsiden av fjorden, flere mener at den må ha vært et prestisjeprosjekt.

Rygge kirke ble bygd i andre halvdel av 1100-tallet. Det er den eneste kirken i Østfold som er bygget med kvaderstein, altså fint tilhugde firkantete steiner.
Kirken var hvitkalket fram til 1979, da sørget sogneprest Haakon Magnus Fløistad, i samråd med Riksantikvaren å få den sandblåst. Da ble kirkens vakre og varme eksteriør avdekket. Bruken av rød-hvite kvadersten i et bestemt mønster, kan minne om arkitektur fra middelhavslandene. Det hersker liten tvil om at disse var ment for å synes.

Kirken har ikke vesttårn, men studier av murverket viser at et slikt tårn var tiltenkt. Mye av middelalderens inventar er bevart, så inne i kirken kan du se både krusifiks fra 1100- og 1200-tallet og et kalkmaleri fra 1300-tallet. Barn blir i dag døpt i den samme døpefonten som barn i middelalderen!

En interessant arkitektonisk detalj er et såkalt lektorie. Det er et slags galleri over korbuen, som ikke er synlig fra skipet.. Herfra hadde bemidlede mennesker mulighet til å følge gudstjenester på nært hold. Adkomsten til lektoriet var via en vindeltrapp inne i den tykke stenmuren. Alt dette ble sannsynligvis murt igjen på 1800-tallet, men under en restaurering på 1980-tallet ble de åpnet igjen.