Rasteplass

Romsetra

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Alex Schoeller
Romsetra

Adresse

2123 Bruvoll, Romsætra

Avstand

Ved leden

Setra tilhører Nordre Hestnes gård på Espa. På den idylliske setervollen er det fint å ta en rast. Det finnes utedo og mulighet til å komme under tak i en av koiene.