Kulturminne

Ringve botaniske hage

Foto: Wikimedia Commons / Public Domain

I den botaniske hagen på Ringve kan man nyte blomsterprakten, oppleve et mangfoldig planteliv og slappe av. Og Pilegrimsleden går tvers gjennom!

Telefon

+47 735 92 269

Adresse

Lade Allé 58, Trondheim

Pris

Gratis

Åpent

Hele året

Ringve botaniske hage ble opprettet som universitetshage i 1973 og drives av NTNU Vitenskapsmuseet. Hagens viktigste oppgaver er å ta vare på og videreutvikle plantesamlingene som brukes til forskning og undervisning. I tillegg til å formidle kunnskap om det botaniske mangfoldet og bidra til bevaring av truede arter.

Hageanlegget er på 130 dekar og ligger flott til på en høyde på Ladehalvøya, tre kilometer øst for Trondheim sentrum. Midt i hagen ligger gården Ringve med historie tilbake til 1600-tallet. Gjennom flere århundrer var Ringve lystgård for velstående trondheimsfamilier, frem til Ringve museum for musikk og musikkinstrumenter ble etablert her i 1952.

Hagen formidler kunnskap om det botaniske mangfoldet og om plantenes betydning for mennesker og dyr. Plantene i botanisk hage er derfor både en utstilling og en vitenskapelig samling.