Kulturminne

Ringnes - og Olav den hellige

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Ringnes gård og Olav den hellige

Adresse

Vestbygdvegen 450
2312 Ottestad

Avstand

Nær leden

Som de andre storgårdene nord for Stange kirke, er heller ikke Ringnes ”utgammel”. Den ble ryddet i yngre jernalder. Det vi ser best fra hovedvegen, er den svære låven, 90 m lang. Hovedbygningen er oppført i 1760-årene av daværende eier, generalmajor Haxthausen, og ble fredet i 1923. Stabburet er helt fra 1600-tallet. ”Gravferdsdøra” på Ringnes er spesiell. Den går rett ut fra salen i hovedbygningen og brukes bare hver gang en av folket på gården skal bæres til graven.

Ringnes har en spesiell tilknytning til Hellig Olav (eller rettere sagt Olav Haraldsson, den jordiske kongen). Ringnes (Hringunes) i Snorre:

Kong Olav oppholdt seg på Hedemarken midtvinters (år 1016). Da det ble vår, fikk han med seg en stor hær og mange storbønder, bl.a. Ketil Kalv fra Ringnes, ut til Oslofjorden. Palmesøndag sto sjøslaget ved Nesjar i Brunlanes, der Olav vant over Svein jarl, som styrte landet for danskekongen Knut den mektige. Som takk for hjelpen fikk Ketil Kalv en 15-seters skute, som han førte opp gjennom Glomma til Mjøsa.

Året etter møttes de fem småkongene på det indre Østlandet i Ringsaker. De planla å drepe kong Olav når han kom til Hedmark. Ketil Kalv fikk greie på dette, og han dro til kong Olav, som var i Eidsvoll, og varslet ham. Neste natt overfalt Olavs hær småkongene på Ringsaker. Noen av dem ble lemlestet og andre landsforvist.

Noen år seinere (1024) giftet Ketil på Ringnes seg med Kong Olavs halvsøster, Gunnhild, og kongen var med i bryllupsgildet.

Ketil og Grunnhilds sønn Guttorm var en god venn av Harald Hårdråde, Olavs halvbror. Han fór ofte på hærferd i Vesterlanda og hadde vintersete i Dublin. Olsokkvelden 1052 vant han, ”ved Guds og den hellige kong Olavs hjelp” med sine 5 skip over den irske kong Margad og hans 16 skip. Av tiendelen av sølvet han tok i bytte ble laget et sju alen høyt krusifiks, som ble forært til hellig Olavs kirke i Nidaros og var der til reformasjonen.

En gull- og sølvskatt fra Olav Haraldssons tid er funnet like ved husene på Ringnes. Gjenstandene stammer fra Vest-Europa og er nok røvet gods.

Seinere historie på Ringnes: Ringnes var sannsynligvis også gården til Herlaug Huvudfat, som ledet en bondeoppstand på Hedmark mot danskekongen Hans. Oppstanden ble slått ned i 1508, Herlaug falt i kampen og hodet hans ble satt på stake utenfor Akershus festning. Gården Ringnes ble gitt til en av kongens menn, som også ble adlet.