Pilegrimsleden | Ringebu Stavkirke
Kirke

Ringebu Stavkirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Gudbrandsdalsmusea AS
Den spektakulære stavkirken i Ringebu er av de største i Norge

Nett

https://ringebustavkirke.no/stavkirken/

E-post

kirkeverge@stavechurch.no

Telefon

+47 612 80 874

Pris

Gratis ved fremvising av pilegrimspass

Åpent

Se hjemmeside

Avstand

Ved leden
I årene etter kristningen av Norge, fra rundt år 1000 og utover, ble det bygget nærmere 1000 stavkirker i Norge. Disse ble bygget i løpet av middelalderen og frem til 1537, da som katolske kirker.
Ringebu Stavkirke ble bygget rundt år 1220 og er en av 28 gjenværende stavkirker i Norge. Etter den lutherske reformasjonen ble kirken ombygd rundt 1630. Det spesielle røde tårnet ble ferdig i 1631. Under ombyggingen ble de opprinnelige tverrskipene, svalgang og apsis fjernet. Taket innvendig ble også senket. Kirken ble malt for første gang i 1717 og var på ett tidspunkt helt hvit. I 1921 ble kirken restaurert og de opprinnelige fargene ble tatt i bruk igjen.
Under arkeologiske utgravinger under kirka i perioden 1980-81 ble det gjort mange funn, spesielt norske og engelske mynter fra middelalderen. Utgravningene viste også at det hadde stått en gammel kirke på samme plass på 1100-tallet. Levninger av kister viste også at flere personer var gravlagt under kirken, blant annet Baronesse Sophie Amalie Rosenkrantz fra Baroniet i Rosendal og den tyske oberstløytnanten Poul Friedrich Von Dresky fra det Oplandske regiment.
Foto: Sean Hayford O'Leary / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Hjemmeside: Ringebu stavkirke

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.