Kulturminne

Rendalstunet

Ligger langs Østerdalsleden
Velkommen til Rendalstunet - museum, kafé og landhandleri.

Telefon

+47 940 01 950

Avstand

Ved leden

Åpningstider

Om sommeren åpent daglig fra 12 - 17 (2022).

Rendalstunet består av flere hus og områder. I «Gamle Berger skole» finner du vår kafé, landhandleri, turistinformasjon og flere utstillinger.

Oppe på «Prestegårdstunet» kan du oppleve et 1800-tallstun og få med deg en guidet tur inn i hovedbygningen fra 1700 tallet. Da får du høre om en av Norges mest kjente forfatter; Jacob Breda Bull som ble født her.

Gården het Vangen (Olavs-vang - ett hvilested for pilegrimene) før den ble prestegård i 1747. Da ny prestegård ble bygget i 1881, ble den gamle solgt til private og husene forfalt. Bare hovedbygningen og stabburet sto igjen da kommunen kjøpte eiendommen i 1920.

Ved porten til museet står kommunens milestein som forteller at det nå er 264 km igjen til Nidaros.

Foto: Aslaug S Haugen