Kirke

Reins Kloster | Nøkkelsted

Ligger langs Kystpilegrimsleia
Reins Kloster er et av de To nøkkelstedene i kommunen. Klosteret ligger ruiner, men fortsatt er det spor etter det som tidligere var et viktig religiøst og kulturelt sentrum i Midt-Norge.

Telefon

+47 938 70 094

Stempel:

Tilgjengelig i utendørs postkasse ved sørvisanlegget på parkeringen ved Rein kirke.

Reins kloster

Gården Rein ligger på et høydedrag med utsyn over Trondheimsfjorden. Gården omtales først i Harald Hårfagres saga (konge fra rundt 865 til rundt 933), men antagelig er gården mye eldre. Gårdsnavnet og beliggenheten, samt funn av gravhauger og røyser tyder på at Rein kan være en av de tidligst bosatte trøndelagsgårdene fra bronsealderen for omlag 3000 år siden.

Reins kloster ble etablert av hertug Skule ca 1226. Dette var et nonnekloster som trolig tilhørte Augustinerordenen. Mor til Magnus Lagabøter kom herfra, og hun skal ha tilbrakt sine seks siste år på klosteret. I ca. 300 år utgjorde Rein et viktig religiøst og kulturelt sentrum.

Ruinene etter klosterkirken fra 1226 preger fremdeles området, selv om mye av steinen er borte. Denne ble gjenbrukt under gjenoppbyggingen av Vår Frue kirke i Trondheim på 1600-tallet. En park omgir klosteret i dag, og her er det fint å vandre rundt på egen hånd. Det er satt ut informasjon som forteller den besøkende om området og historien her.