Pilegrimssenter

Regionalt pilegrimssenter Avaldsnes

Ligger langs Kystpilegrimsleia
Cathrine Glette
Regionalt pilegrimssenter Avaldsnes er et av fire pilegrimssentre langs Kystpilegrimsleia. Senteret har som oppgave å tilrettelegge hjelp og støtte til pilegrimer, næringsliv, organisasjoner og interessenter ved nøkkelstedene i Rogaland fylke.

Kontaktinfo.:

Daglig leder Wenche Lindtner

e-post:

avaldsnes@pilegrimssenter.no

Telefon:

+47 98242083

Avaldsnes er Norges eldste kongesete.

Skipsleia nordover frå Stavanger går gjennom Karmsundet, med Karmøy på babord side og Haugesund på styrbord. Avaldsnes på Karmøy ligg midt i Karmsundet, der skipsleia innaskjers er på det smalaste. Karmsundet – Nordvegen – var tidlegare hovudfartsåra til Avaldsnes. Det var også denne skipsleia – Nordvegen – som gav namn til Noreg. Avaldsnes var eit viktig maktsentrum fleire tusen år tilbake i historia. Grunnlaget har vore kontrollen med og beskatninga av trafikken gjennom Karmsundet.

Her skal det ha vore kongsgard frå Harald Hårfagre si tid, og Avaldsnes Noregs eldste kongssete. På Avaldsnes står fortsatt Olavskyrkja som kong Håkon Håkonsson bygde ca. 1250 og som stod ferdig ca 1320.

Litt nord for Olavskyrkja ligg gården Salhus ved Salhusstraumen. Stadnamnet tyder på at det her var herberge for pilegrimane. Ein av dei lokale pilegrimsvegane til Karmsundet skal enno vere kjent. Denne kom austfrå og innebar båttransport over Karmsundet. Inngangen til kyrkja for pilegrimar skal ha vore gjennom ei dør på nordveggen som i dag er gjenmurt. Denne vart kalla «dei sjøfarandes dør» - kanskje fordi pilegrimane kom sjøvegen.

Regionalt pilegrimssenter ligger samlokalisert med Olavskirken på Avaldsnes og Nordvegen Historiesenter.

Pilegrimssenteret vil koordinere og videreutvikle nøkkelsteder langs Kystpilegrimsleia i samhandling mellom fylkesadministrasjon, kommuner, Den norske kirke, museer og andre interessenter. Herunder være en viktig støttespiller i forbindelse med lokal og regional bærekraftig reiseliv og nasjonal pilegrimssatsing ved følgende fem nøkkelsteder: