Rasteplass

Rasteplass ved Tomtvatnet

Ligger langs St. Olavsleden
Benk med bord ved Tomtvatnet.