Rasteplass

Rasteplass ved Ausetvatnet

Ligger langs St. Olavsleden
En flott rasteplass ved Ausetvatnet! Her er det også mulig å kjøpe seg fiskekort ved vannet.