Kulturminne

Rangåveien

Ligger langs Østerdalsleden

Foto: Tove Nypan

Rangåvegen er en gammel og fantastisk fin kløvvei som har blitt brukt i lang tid.

Rangåveien er delvis sti, delvis kjerrevei og grusvei. Langs med kløvveien passeres mange gamle setervoller og seterbygninger som Håvavollen, Dalsvollen og Teigavollen. En nylagt grusvei har blitt lagt over store deler av den gamle kløvveien, men det er mulig å følge merket pilegrimsled på 3 avstikkere fra grusveien som følger den oppbrinnelige Rangåveien. Det er også mulig å følge grusveien dersom man ønsker å gå korteste vei.