Pilegrimsleden | Raknehaugen
Kulturminne

Raknehaugen

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Nord-Eurpoas største gravhaug reiser seg monumentalt over Ljøgodttjernet.

Nett

http://bit.ly/YIxGmu

Åpent

Hele året

Avstand

Ved leden

Raknehaugen i Ullensaker, Akershus er Norges og Nord-Europas største gravhaug. Den totale diameteren på den oppbygde haugen er på rundt 77 meter. Høyden på gravhaugen er 15 meter.

Haugen tilhører en unik gruppe av store gravmonumenter fra folkevandringstiden (ca. 400 - ca.600) . Ved siden av å være Norges største enkeltstående monument fra forhistorien, og Nord-Europas største gravhaug, har også Raknehaugen en dominerende plass innenfor norsk arkeologisk historie.

Selve den monumentale virkningen av gravhaugen tolkes som at den er anlagt som en demonstrasjon av makt. Raknehaugen ligger ved gården Ljøgot. Gårdsnavnet kommer av Ljóðgata, dvs. «folkeveien» eller «veien der mange mennesker ferdes». Gravhaugen ble altså reist ved en ferdselsvei, for å være godt synlig og/eller lett tilgjengelig. Og like ved finnes en hulveg, som Pilegrimsleden fortsetter videre på.

Ifølge et lokalt sagn som gikk på folkemunne, skal haugen romme kong Raknes grav. Sagnet fortalte også at han skulle ligge der begravd mellom to hvite hester, og over graven skulle det være stablet lag på lag med tømmer.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.