Kirke

Råde kirke

Ligger langs Borgleden

Foto: VikenFotoMedia

Mellom himmel og jord

Adresse

Sarpsborgveien 34, 1640 Råde

Knapt noen annen kirke i Østfold har en friere beliggenhet enn middelalderkirken i Råde der den rager på toppen av raet. Den utgjør midtpunktet i landbruksbygda, og er godt synlig fra store deler av Rådesletta.

Den monumentale middelalderkirken ble bygd på sisten av 1100-tallet, i romansk stil, som de fleste andre middelalderkirker i Østfold. Kirken er vestvendt, slik den også var i middelalderen.

Denne romanske kirken så annerledes ut da den var nybygd, den er reparert og restaurert mange ganger. Opprinnelig var vinduene små og hadde runde buer i overkant og inngangsportalen var i kirkeskipets sørmur. Menigheten klaget over at det var mørkt i kirken og at det trakk så kaldt fra døra. Da ble vinduene gjort større og døra ble murt igjen.

Arbeidene på 1500-talletskjedde som følge av et lynnedslag i tårnet, og det begynte å brenne. Fremdeles kan man se brannspor i kirken, både i tårnet, koret og skipet. En interessant detalj ved tårnet er at den smale stentrappen inne i veggen er bevart. Gjennom en innvendig glugge ved gulvet kunne klokkeren komme seg opp i tårnet via en trapp, som først går inne i nordveggen før den vinkler og går i østveggen. Det går fremdeles ann å klatre opp denne trappeveien, vel og bemerke vis man ikke har klaustrofobi!

Altertavlen skal ha vært skåret av Knut Billedsnider fra Moss og er fra 1638. Den har gjennomgått en rekke endringer opp gjennom årene, gjenspeilet av rådende stiler, makt og ære.

Ved kirken finner du skilt med mer informasjon, samt kart over pilegrimsleden gjennom Råde og graver fra jernalderen