Kulturminne

Prestegårdshagen på Granavollen

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Prestegårdshagen på Granavollen er en seks dekar stor hage. Den antas å være anlagt på slutten av 1700–tallet. Hagen har de siste årene gjennomgått et omfattende restaureringsarbeid og framstår nå i sin "fordums prakt". Hagen eies av Gran kommune og er åpen for allmennheten.

I Hadeland Bygdebok fra 1932 finner vi denne beskrivelsen: "Til prestegården hører en seks mål stor have. I gamle dager skal den ha vært overmåde skjøn, store gamle trær, snoede ganger og klippede hekker. Flere syrinlysthus, et åttekantet havehus, en masse roser, pinseliljer og tulipaner."

Prestegårdshagen ble kjøpt av Gran kommune i 1997 og siden da er det nedlagt stor innsats fra ildsjeler og fra kommunen i restaureringsarbeidet. Hagen byr på spennende opplevelser for hageinteresserte, for her finnes en rekke gamle trær, prydbusker og stauder. Alle som ønsker en rusletur i romantiske og fredelige omgivelser bør besøke denne perlen.