Kulturminne

Presteenkesetet Sjo

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Fredet hovedbygning i laftet tre fra fjerde kvartal av 1700-tallet, som har fungert som bolig, landhandel og posthus

Telefon

+47 922 22 473

Telefon

+47 922 22 473

Kontaktperson

Elin Mathisen

Sjo ble bygget som bolig for enken etter prost Andreas Christian Krog i 1795, etter tillatelse fra kongen i København. Prost Krog var lenge alvorlig syk, og ønsket å bygge et eget hjem for sin kone og sine barn, slik at de hadde et sted å flytte til etter hans død. Krog betalte selv for byggingen og fru Else Marie Krog flyttet inn på Sjo i 1797, etter sin manns død.

Krogs etterfølger, Wilhelm Cornish Lassen, kjøpte Sjo i 1810. Hans sønn, Albert, ble også prost her på Gran og giftet seg først med Krogs datter. Hun døde i barsel bare 25 år gammel. Senere giftet Albert seg med "Kristiania`s skjønnhet", Dorothea Andrea Lange. Da Dorothea ble enke i 1834, flyttet også hun hit til Sjo med barna. Huset ble bygget på og det var stor aktivitet her, med både gardsdrift og selskapeligheter.

Etter Dorothea Lassens død, ble Sjo leid ut til kapellan Anton Christian Bang. Han var en venn av dikteren Aasmund Olavsson Vinje. Vinje bodde på Sjo under sin bryllupsreise i 1869, og døde også her i 1870. Han ligger begravet på kirkegården ved Søsterkirkene. Fra 1898 var det kolonialhandel på Sjo. Familien A. Gamme kjøpte garden i begynnelsen av 1900 og drev landhandel, posthus og gardsbruk.

Huset er bygget i empirestil, en stilart som et lite utbredt på Hadeland. Det ble fredet i 1923. Eierne ble tildelt "Verneprisen for 2004" fra Fortidsminneforeningen for restaureringsarbeidet og kulturformidlingsarbeidet som er utført mellom 1944 og 2004. Huset er i privat eie, men er åpent for omvisning etter avtale.

I hagen er det en stein med skålgroper (offerstein), som viser at det bodde folk på Granavollen for over 3000 år siden.