Kirke

Plassen kirke

Ligger langs Østerdalsleden
Plassen kirke er eneste kirken som ligger helt inntil Østerdalsleden i Trysil.

Telefon

477 75 995

Avstand

Langs leden

Plassen kirke er av tømmer og ble innviet i 1907.

Den gamle kirken her ble truffet av lynet og brant ned i 1904. Den var åttekantet og innviet 1879. Døpefonten er tatt vare på i den nye kirken.

Les mer om kirken her.

Plassen Kirke før kirkebrannen i 1904

Foto-Otto-W.F.-Mejlaender-Anno-Trysil-Engerdal-Museum