Pilegrimssenter

Pilegrimssenter Dovrefjell (vinter)

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Foto: Hans-Jacob Dahl
Tips og veiledning før siste etappe til Nidaros

Adresse

2661 Hjerkinnhus

Telefon

+47 911 43 651

Telefon

+47 911 43 651

Adresse

Hjerkinnhusveien 33, 2661 Hjerkinnhus

Avstand

Besøkssenter Eysteinkyrkja, ved leden
Kontor (vinter) - ca 1km fra leden

Åpen 2024

Eysteinkyrkja:
Åpen daglig fra 15.juni - 1.september, kl.08-19
Pilegrimssenteret er tilstede 08-10 og 17-19

Kontor (vinter)

Ring for avtale, + 47 911 43651

Pilegrimssenteret Dovrefjell ligger 1000 moh på Hjerkinn, i nærheten av Eysteinkyrkja. Senteret driver pilegrimsrelatert arbeid i området og bistår pilegrimer på vei nordover.

Senteret er ett av fem regionale senter som ligger langs Gudbransdalsleden og Dovrefjell er det siste før Nidaros. Kom innom for tips og informasjon.

Senteret holder til i Eysteinkyrkja i juni, juli og august - se åpningstider.