Transport

Pilegrimsbåten Skibladner – anløpssted Gjøvik

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Oplandske Dampskibsselskap
Nyt den langsomme reises kunst om bord på DS Skibladner.

Telefon

+47 61 14 40 80

Telefon

61 14 40 80

Web

https://www.skibladner.no/hjem

Vannveien over Mjøsa ble også før i tiden brukt som en del av pilegrimsleden til Nidaros. Dagens pilegrimer kan følge pilegrimsleden over Mjøsa med DS Skibladner. Skibladner er pilegrimsbåt og tilbyr derfor spesialpris for pilegrimer med medbrakt pilegrimspass.

Verdens eldste hjuldamper i rutegående trafikk går i rute mellom åtte anløpssteder. Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Moelv, Brumunddal, Atlungstad, Evjua, Kapp og Nes. Eidsvoll utgår fra ruteprogrammet inntil videre grunnet byggingen av ny jernbanebru over Vorma. Det betyr at sydligste punkt med anløp vil være Evjua Strandpark i Totenvika.

Mer informasjon finner du her: http://www.skibladner.no