Kirke

Øvre Rendal kirke

Ligger langs Østerdalsleden
- kirken ved pilegrimsleden

Øvre Rendal kirke er den eneste av Rendalens fire kirker som ligger helt inntil pilegrimsleden.
Ytre Rendal kirke 14 km lenger sør, ligger ikke langt fra den nymerkede leden som følger Moraveien helt fram til Otnes i stedet for østsiden av Lomnessjøen, slik den var merket tidligere.

Kirken i Øvre er er en laftet korskirke som stod ferdig i 1759, men ble innviet først 19. juli 1761. Tidligere sto kirken nede på Vangen ved Bull-museet, som da var prestegård. Men den eldste kirken vi kjenner til her, sto oppe ved Nordset i Østagrenda fra 1100-tallet. Et krusifiks fra denne kirken står på alteret i Øvre Rendal kirke og gir en hilsen fra tiden da pilegrimstrafikken var stor gjennom bygda.

Foto: Aslaug S Haugen