Kirke

Østre Aker kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden

Nett

http://oslo.kirken.no/ostre-aker

E-post

post.ostre-aker@oslo.kirken.no

Telefon

+47 23629540

Adresse

Ulvenveien 110, 0665 Oslo

Åpent

Kirker er i hovedsak åpen alle dager 10.00-15.00, foruten mandag. Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00.

Avstand

På leden

Grunnstenen til Østre Aker kirke ble nedlagt av ordfører Adolf Bredo Stabell 22. juli 1857. En brukte de gamle tegningene fra Vestre Aker kirke når en skulle oppføre kirken. Disse tegningene var laget av H. Ernst Schirmer. Den ble bygd av teglstein som en treskipet langkirke i tidens nygotiske stil. Med sine ca. 800 sitteplasser skulle den bli noe av en storkirke (i dag har den 500 sitteplasser). Midtpartiet ble bygget slik at kirken senere kunne utvides til en korskirke. Kirkens hvelv bæres av åtte søyler av grorudgranitt hugget som monolitter.
Østre Aker kirke ble innviet 5. september 1860 av biskop Arup i nærvær av prins Oscar. Kirken var så kald om vinteren at mange folk ikke ville bruke den. Den hadde bare to store vedovner foran i kirken. Først i 1925 ble det innlagt elektrisk strøm. I 1928 fikk de lysekroner i kirken.
Den opprinnelige altertavlen var laget av Christen Bruun. Etter oppussingen i 1935 ble den erstattet av en korsfestelsesgruppe utskåret i tre av Thorleif Sohlberg. Over grupper er det et glassmaleri tegnet av Frøydis Haavardsholm. Bernhard Greve har utført vinduer i bonet og brunt antikkglass innsatt med blysprosser.
I 1954 gav Kirkedepartementet samtykke til at det ble oppført et tilbygg til Østre Aker kirke i samsvar med forslag og tegninger utarbeidet av byarkitekten i Oslo. Kapellet ble innviet 28. februar 1958 av biskop Johannes Smemo.

Foto: Groruddalen Historielag

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.