Kulturminne

Olavskorset på Korsbrekka

Ligger langs Valldalsleden
Astor Furseth
Tusen år gammel korstradisjon

Avstand

Ved leden

Da Olav skulle reise opp Valldalen fulgte han en sti som i dag kalles Olavsvegen, den fører opp til Korsbrekka. Snorre skriver at kongen hvilte seg der og at han lot reise to kors. Korstradisjonen er videreført i snart tusen år, og dette er kanskje det viktigste historiske minnet om Olav den hellige i Valldal. Det stod to kors her til utpå 1200-talet. I kilder fra 1743 nevnes bare et kors, og presten Torsten Hoel skriver at bøndene passet på at når et kors råtna ned, reiste de et nytt.

Hans Strøm var her omkring 1760 og skriver: ”Endnu sees her, paa høire Haand naar man gaaer op ad, et ganske simpelt Træ-Kors, staaende omtrent midt paa Veien, som bærer Navn af St. Ols Kors, og bliver bestandig (meere after gammel Skikk, end af Overtroe) vedligeholdt af Indbyggerne,”

I 1839 reiste valldalingene et nytt kors, i form av en bautastein med jernkors på toppen. Det er dette korset som står her i dag. Turen opp Korsbrekka til Olavskorset kan gjøres på en liten time, stedet ligger like opp for sentrum i Sylte.