Kirke

Okkelberg kirke/kapell

Ligger langs St. Olavsleden

Foto: kirkesok.no

Okkelberg kapell er en langkirke fra 1905 i Skjelstadmarka i Stjørdal. Kapellet er en langkirke i tre med 190 sitteplasser. Kapellet har vesttårn, og koret er rett avsluttet og flankert av sakristier.

Det er kirkegård nord for kapellet. Det står et bårehus øst for kirken og en driftsbygning med toalett ved parkeringsplassen på vestsiden.